Štandardy

Popis vybavenia nebytových priestorov 2.NP – 7.NP

Podlahy konštrukcia dvojitej podlahy, kobercový povlak
Priečky sádrokartón (medzi jednotlivými kanceláriami)
1m priečky na 10 m2 kancelárskej plochy
Podhľad kazetový
Chladenie/kúrenie štvortrubkový fan - coil (parapetné vyhotovenie)
Vetranie vzduchotechnické zariadenie s možnosťou prirodzeného vetrania
Silnoprúd silové rozvody elektro rozvedené v dvojitej podlahe ukončené vo floor boxe
(1 floor box/12 m2)
Svietidlá osvetlenie zapustené v podhľade – intenzita osvetlenia 500 lx 
Slaboprúd štrukturovaná kabeláž privedená do priestoru
Dvere vnútorné - interiérové do obložkovej zárubne
1 dvere na každých 5,5 m priečky
vstupné do priestoru - požiarne
Obklady, dlažby, sanita gresový obklad zadnej steny WC po strop, gresová dlažba,
umývadlo biele keramické 2ks, wc misa biela keramická 2 ks
Ďalšie vybavenie príprava pre kuchynskú linku
meranie spotreby energií - pre každý priestor - dialkový odpočet
Parkovanie podzemná garáž - možnosť prenájmu 1 parkovacieho státia / 50 m2 nebytového priestoru

Priestor na 1.NP je riešený ako holopriestor.

Stavebno – technické riešenie budovy

Zakladanie základová doska
Nosný systém monolitický železobetónový skelet s monolitickými stropmi
Zvislé a vodorovné konštrukcie Obvodové murivo je riešené pod terénom ako betónové nad terénom
ako výplňové z pórobetónových tvaroviek. Fasády sú celoplošne zateplené.
Zvislé nenosné konštrukcie sú riešené z pórobetónových tvaroviek a sádrokartónové.
Výplne otvorov Otvorové výplne sú riešené z hliníkových profilov zasklených
izolačným dvojsklom (čiastočne otváravé).
Fasáda od Mickiewiczovej Južná fasáda od Mickiewiczovej ul. je upravená systémom dvojitej fasády. Predsadená fasáda je z jednoduchého zasklenia na bodové úchyty. Vo fasádnom medzipriestore je umiestnená vertikálna zeleň.
Zastrešenie Objekt je zastrešený kombináciou šikmej a plochej strechy.
Plochá strecha nad 1NP je dotvorená ako zelená strecha.
Vykurovanie Ako zdroj tepla pre administratívnu budovu slúži teplovodná nízkotlaková kotolňa na spaľovanie zemného plynu, ktorá je vybudovaná na streche objektu. kúrenie administratívnych priestorov
na 2. NP až 7. NP je riešené jednotkami fan coil.
Vzduchotechnika, chladenie Vetranie administratívnych priestorov na 2. NP až 7. NP zabezpečuje
vzduchotechnická jednotka umiestnená na streche.
Chladenie administratívnych priestorov na 2. NP až 7. NP je riešené jednotkami fan coil, zdroj chladu je umiestnený na streche.
Výťahy 2 výťahy premávajúce 3.PP - 7.NP (kapacita každého výťahu: 9 osôb)
Zabezpečenie EPS (elektro-požiarna signalizácia) – v časti budovy, kamerový systém, parkovací systém, kontrolovaný vstup
Building
Management
System
meranie a regulácia dôležitých parametrov vnútornej klímy a súvisiacich technológií