Aktuality

Vydané stavebné povolenie

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. 5038/26168/2009/URS/Kam-G/70 zo dňa 30.6.2009,
ktoré nadobudlo právoplatnosť 3.8.2009.