Aktuality

Wallenrod ako príklad modernej zelenej architektúry

Expanzia zelenej architektúry na Slovensku je stále v začiatkoch a moderné ekologické objekty nám stále chýbajú. Našťastie sa nájde niekoľko pokrokových budov, ktoré sú oživením svojej lokality a stávajú sa príkladom ako stavať kvalitne a úsporne.

   

Spustenie prenájmu kancelárií

Bizniscentrum Wallenrod bol skolaudovaný v novembri 2013. Môžete si v ňom prenajať kancelárie v plnom štandarde, rôznych rozmerov podľa vašich potrieb, vrátane parkovania priamo v objekte.Ceny začínajú na hranici príjemných 12 Eur / m2. Viac informácií na tel. +421 905 440 661 alebo kral@itb.sk

   

Wallenrod golf cup

Wallenrod organizoval a sponzoroval golfový turnaj Wallenrod gol cup, ktorý sa konal v Golf clube Carpatia

golf

   

Výstavba zahájená

Výstavba business centra Wallenrod zahájená.

   

Stavenisko odovzdané generálnemu dodávateľovi

Stavenisko odovzdané generálnemu dodávateľovi spol. Vinci Group.

   

Generálny dodávateľ stavby

2. septembra. 2011 bola podpísaná zmluva s generálnym dodávateľom spoločnosťou Vinci Group na výstavbu business centra Wallenrod.

   

Financujúca banka projektu

Financujúcou bankou projektu Wallenrod sa stala VUB Banka, a.s., ktorá zároveň schválila úver na financovanie projektu výstavby v plnej výške.

   

Tender na dodávateľa stavebných prác

V súčasnej dobe prebieha tender na dodávateľa stavebných prác pre projekt Wallenrod.
Tento tender bude ukončený 30. júna 2011.

   

Vydané stavebné povolenie

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. 5038/26168/2009/URS/Kam-G/70 zo dňa 30.6.2009,
ktoré nadobudlo právoplatnosť 3.8.2009.

   

Vydané územné rozhodnutie

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. SU -2008/39933/8721/2009/UR-Ga zo dňa 2.3.2009,
ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.4.2009.